ЖАНЫЛЫКТАР

Абразивдер енер жайын келечекте енуктуруу женунде

Акыркы эки жылда дүйнөнү каптаган эпидемия ар кандай деңгээлдеги жашоонун бардык катмарларына таасирин тийгизди.Көптөгөн компаниялар үчүн бул эпидемия өлүмгө алып келет жана өнөр жай чынжырына чынжыр реакциясы бар.Ал тургай, дүйнөлүк экономикалык үлгүдөгү өзгөрүүлөргө алып келет.Рынок экономикасынын маанилүү бөлүгү катары абразивдик өнөр жай да белгилүү бир деңгээлде таасир эткен.
Эпидемия бүгүнкү коомдо чоң белгисиздикке айланды, бул жашоонун бардык катмарларына терс таасирин тийгизди.Эпидемия учурунда компаниянын ишинин көлөмү төмөндөп жатат, себеби транспорт катуу жабыркады, ошондой эле ишканалардын көчүрүлүшү дагы бар.Эпидемиядан жапа чеккен ар кайсы жерлерде жол кыймылы токтоп, жүк ташуу мүмкүнчүлүгү азайып, жүк ташуу тарифтери жогорулап, экспорттук товарлардын жеткирүү мөөнөтүнө түздөн-түз таасирин тийгизип, компаниянын тышкы соода сатуусуна кыйыр түрдө таасирин тийгизген.Азыркы учурда компаниянын сатуу курамы негизинен бирдей, экспорттук жана ички сатуу.
Ишканалар үчүн эпидемия - бул компания өзү көзөмөлдөй албаган белгисиз окуя жана ал жасай ала турган жалгыз нерсе - бул белгисиз чөйрөдө ишенимди табуу.Эпидемия компаниянын бизнесине зыян келтирсе да, компаниянын ишин токтото албайт жана бул компаниянын өз күчүн чыңдоого жакшы мүмкүнчүлүк.Бул этапта биз негизинен үч нерсеге көңүл бурабыз: биринчиден, ишкананын ички аппараттык жабдууларын жаңыртып, кээ бир эски жабдууларды алмаштырабыз;экинчиден, илимий-изилдөө жана жаңы продукцияларды чыгарууга басым жасоо, компаниянын продукциясынын категорияларын дайыма байытуу жана продукциянын камтылышын кеңейтүү;учунчуден, кызматкерлерди чыцдоо Сапаттуулукту тар-биялоо, ар бир продукцняны сапаттуу чыгарууга умтулуу.
Белгисиз эпидемиялык кырдаалдын жана белгисиз рыноктук конъюнктуранын шарттарында ишканалар туш болгон көйгөйлөрдүн олуттуулугун жалпысынан көрүүгө болот.Бирок, мындай кооптуу шарттарда кээ бир компаниялар туруштук бере албайт жана чөгүп кете албайт;ал эми кээ бир компаниялар өз күчүн бекемдөө жана трендге каршы өсүүгө жетишүү үчүн жүрөктөрүн батырып алат.Баардыгы чоң сынактын алдында тургандай, ал эми кээ бир адамдар суроонун канчалык деңгээлде кыйын экендигине карабай жакшы окушат.Мен эпидемиядан кийин, абразивдик өнөр жайдын тыныгуусу рыноктун жаркынчылыгын алып келди деп ишенем!


Посттун убактысы: 20-май-2022